Sortiment - mzdové (27)

 • Pracovná zmluva

  Pracovná zmluva

  Pracovná zmluva, formát A4, 1 hárok. I.č.: 120.
  0,0417 € / ks
  0,0500 € s DPH
  Kód : 12700
 • Dohoda o pracovnej činnosti

  Dohoda o pracovnej činnosti

  Dohoda o pracovnej činnosti, formát A4, 1 hárok. I.č.: 190.
  0,0417 € / ks
  0,0500 € s DPH
  Kód : 12702
 • Dohoda o brigádnickej práci študentov

  Dohoda o brigádnickej práci študentov

  Dohoda o brigádnickej práci študentov, formát A4, 1 hárok. I.č.: 191/1.
  0,0250 € / ks
  0,0300 € s DPH
  Kód : 12703
 • Dohoda o vykonaní práce

  Dohoda o vykonaní práce

  Dohoda o vykonaní práce, formát A4, 1 hárok. I.č.: 191.
  0,0500 € / ks
  0,0600 € s DPH
  Kód : 12704
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti

  Dohoda o hmotnej zodpovednosti

  Dohoda o hmotnej zodpovednosti, formát A4, 1 hárok. I.č.: 192.
  0,0250 € / ks
  0,0300 € s DPH
  Kód : 12707
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru

  Dohoda o skončení pracovného pomeru

  Dohoda o skončení pracovného pomeru, formát A4, 1 hárok. I.č.: 193.
  0,0417 € / ks
  0,0500 € s DPH
  Kód : 12708
 • Zápočtový list A4

  Zápočtový list A4

  Zápočtový list, formát A4, 1 hárok. I.č.: 189.
  0,0417 € / ks
  0,0500 € s DPH
  Kód : 12709
 • Mzdový list

  Mzdový list

  Mzdový list, formát A4, 1 hárok. I.č.: 4.
  0,0833 € / ks
  0,1000 € s DPH
  Kód : 12720
 • Výplatná listina A4

  Výplatná listina A4

  Výplatná listina, formát A4, 1 hárok. I.č.: 5.
  0,0417 € / ks
  0,0500 € s DPH
  Kód : 12722
 • Dovolenka

  Dovolenka

  Dovolenka, formát A6, blok 100 ks. I.č.: 47.
  0,5667 € / ks
  0,6800 € s DPH
  Kód : 12730
 • Priepustka

  Priepustka

  Priepustka, formát A6. I.č.: 48.
  0,5833 € / ks
  0,7000 € s DPH
  Kód : 12733
 • Absenčná karta

  Absenčná karta

  Absenčná karta, formát A5, 1 hárok. I.č.: 43.
  0,0420 € / ks
  0,0500 € s DPH
  Kód : 12740
 • Kniha príchodov a odchodov

  Kniha príchodov a odchodov

  Kniha príchodov a odchodov, formát A4. I.č.: 178.
  3,2083 € / ks
  3,8500 € s DPH
  Kód : 12745
 • Zápisník bezpečnosti práce

  Zápisník bezpečnosti práce

  Zápisník bezpečnosti práce, formát A5. I.č.: 46.
  1,0000 € / ks
  1,2000 € s DPH
  Kód : 12781
 • Vyhlásenie k zdanieniu príjmov

  Vyhlásenie k zdanieniu príjmov

  Vyhlásenie k zdaneniu príjmov, formát A4, 1 hárok. I.č.: 103.
  0,0333 € / ks
  0,0400 € s DPH
  Kód : 13550