Sortiment - obec, štátna správa (16)

 • Príkaz na prácu a výkaz práce

  Príkaz na prácu a výkaz práce

  Príkaz na prácu a výkaz práce. Blok 150 (50 x 3) listov. I.č.: 404260.
  4,1670 € / ks
  5,0000 € s DPH
  Kód : 11234
 • Prihláška na VŠ 1. a 2. stupeň

  Prihláška na VŠ 1. a 2. stupeň

  Prihláška na vysokú školu prvý stupeň - bakalárske alebo prvý a druhý stupeň v jednom. I.č.: 494000.
  0,2900 € / ks
  0,3500 € s DPH
  Kód : 11272
 • Prihláška na VŠ 2. stupeň

  Prihláška na VŠ 2. stupeň

  Prihláška na vysokú školu druhý stupeň - magisterské, inžinierske. I.č.: 494001.
  0,2900 € / ks
  0,3500 € s DPH
  Kód : 11274
 • Prihláška na VŠ 3. stupeň

  Prihláška na VŠ 3. stupeň

  Prihláška na vysokú školu tretí stupeň - doktorantské. I.č.: 494002.
  0,2917 € / ks
  0,3500 € s DPH
  Kód : 11275
 • Protokol registratúrnych záznamov

  Protokol registratúrnych záznamov

  Protokol písomností, formát A4, 100 strán. I.č.: 011660.
  7,4583 € / ks
  8,9500 € s DPH
  Kód : 11901
 • Osvedčovacia kniha-overenie podpisu

  Osvedčovacia kniha-overenie podpisu

  Osvedčovacia kniha (overenie podpisu), formát A4. I.č.: 011731.
  15,5000 € / ks
  18,6000 € s DPH
  Kód : 11905
 • Osvedčovacia kniha-overenie listiny

  Osvedčovacia kniha-overenie listiny

  Osvedčovacia kniha (overenie listiny), formát A4. I.č.: 011741.
  9,6667 € / ks
  11,6000 € s DPH
  Kód : 11906
 • Osvedčovacia kniha podpisu

  Osvedčovacia kniha podpisu

  Osvedčovacia kniha podpisu, formát A4. I.č.: 397/1.
  2,6667 € / ks
  3,2000 € s DPH
  Kód : 12905
 • Hlásenie pobytu A4

  Hlásenie pobytu A4

  Hlásenie pobytu - 1 hárok, formát A4. I.č.: 921.
  0,0333 € / ks
  0,0400 € s DPH
  Kód : 13558
 • Spisový obal A3

  Spisový obal A3

  Spisový obal, A4 dvojlist., 80g.
  0,0583 € / ks
  0,0700 € s DPH
  Kód : 13795
 • Registratúrny denník

  Registratúrny denník

  Registratúrny denník, formát A4, kniha 96 listov. I.č.: 31.
  4,2833 € / ks
  5,1400 € s DPH
  Kód : 13901
 • Kniha došlej - odoslanej pošty

  Kniha došlej - odoslanej pošty

  Kniha došlej - odoslanej pošty, formát A4, 96 listov. I.č.: 113.
  4,2917 € / ks
  5,1500 € s DPH
  Kód : 13903
 • Osvedčovacia kniha podpisu

  Osvedčovacia kniha podpisu

  Osvedčovacia kniha podpisu, formát A4, 192 strán. I.č.: 902.
  8,4167 € / ks
  10,1000 € s DPH
  Kód : 13905
 • Požiarna kniha

  Požiarna kniha

  Požiarna kniha, formát A4, 96 listov. I.č.: 114.
  4,9917 € / ks
  5,9900 € s DPH
  Kód : 13910
 • Spis advokáta

  Spis advokáta

  Výroba na objednávku s možnosťou úprav podľa potrieb. Formát A4 - dvojhárok.
  0,2500 € / ks
  0,3000 € s DPH
  Kód : 15801