Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje

CECH Company s.r.o.
Mierová 1742
022 01 Čadca
IČO: 36378119
DIČ: 2020101941
IČ DPH: SK2020101941
Telefón: 041/433 1003-4
Email: office@cechcompany.sk

Kontaktná osoba

Meno: CECH Company s.r.o.
Telefón: 041/433 1003-4
Mobil/fax: 041/433 1003-4
Email: office@cechcompany.sk
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu, odd.: Sro, vložka č.: 10940/L; (Zobraziť v registri)
  ZI: 6638,78 € SP: 6638,78 €

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139

CECH Company s.r.o.
PAPIERNICTVO A REKLAMA
Mierová 1742
022 01 Čadca
Tel.: 041/433 10 04
E-mail: papiernictvo@cechcompany.sk
E-mail: reklama@cechcompany.sk

Otváracie hodiny:
po-pia 8.00-16.30
CECH Company s.r.o.
PAPIERNICTVO
Palárikova 78
022 01 Čadca
Tel.: 041/432 60 38
E-mail: cadca78@cechcompany.sk

Otváracie hodiny:
po-pia 7.30-16.30
       so 8.00-12.00
CECH Company s.r.o.
PAPIERNICTVO
Stred 54
023 54 Turzovka
Tel.: 041/435 22 01
E-mail: turzovka@cechcompany.sk

Otváracie hodiny:
po-pia 7.30-16.00
       so 8.00-11.00